Stichting Sybrand Tjeerds Rinia Fûns
Opgericht: 18 maart 2013
KvK nummer: 57515220
RSIN: 852614949

Contactgegevens:
Boterhoek 1
8911 DH  Leeuwarden

Postadres:
Postbus 2637
8901 AC  Leeuwarden

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

 

Stichting Sybrand Tjeerds Rinia Fûns

De stichting heeft als doel:

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

T.S. Rinia, voorzitter
C. Doorn, penningmeester
Drs. B. Looper, secretaris

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk.

Jaarverslag
De stichting is onlangs opgericht en heeft nog geen activiteiten ontplooit anders dan het opzetten van de organisatie

Jaarrekening
De stichting is net opgericht en heeft nog niet een boekjaar vol gemaakt.

Downloads